empty_alt

Utrymningsplaner

När du beställer utrymningsplan:

1.  Placera ut brandredskapen på planen.
2.  Markera ut- och nödutgångar.
3.  Rita utrymningsvägar.
4.  Rita ut tavlans placering. Markera på vilken vägg varje utrymningsplan ska placeras, så att planen vänds åt rätt håll.
5.  Ange var återsamling ska ske.
6.  Ange objektets namn och våningsplan.

Gå noga igenom det korrektur, som vi skickar för godkännande!

Se hela sortimentet av utrymningsplaner här.

Kontakta Oss

HOLMEX INDUSTRI & MILJÖTEKNIK
Stationsgatan 33
823 92  HOLMSVEDEN
Tel 0270-42 12 22    
Fax 0270-42 13 01    
Mobil 070-349 98 66

kenneth.lindberg@holmex.se