empty_alt

Varselmärkning

Utdrag ur AFS 1997:11

3§ Arbetsgivare, den som råder över ett arbetsställe samt den som anlitar inhyrd arbetskraft för att utföra arbete i sin verksamhet skall se till att varselmärkning och varselsignalering enligt kraven i dessa föreskrifter och dess bilagor införs i verksamheten.

Han skall göra en bedömning av riskerna i verksamheten och se till att varselmärkning och varselsignalering används, då riskerna inte kan undvikas eller begränsas tillräckligt mycket genom allmänna tekniska arbetsorganisatoriska åtgärder.

5§ Arbetstagare skall ges fullständig och upprepad information och instruktion om varselsignaleringen på arbetsplatsen. Instruktionen skall förklara innebörden av varselmärkningen, särskilt om den innehåller ord och vilka särskilda åtgärder och vilket uppträdande som varselmärkningen skall medföra.

Kontakta Oss

HOLMEX INDUSTRI & MILJÖTEKNIK
Stationsgatan 33
823 92  HOLMSVEDEN
Tel 0270-42 12 22    
Fax 0270-42 13 01    
Mobil 070-349 98 66

kenneth.lindberg@holmex.se